Kadraj Atölye Fotoğraf Topluluğu,
Kadraj Atölye eğitimlerine katılmış ya da fotoğrafla ilgili kişileri bir
araya getirmek, projeler, sergiler, sunumlar ve temel workshoplar ile bilgi
paylaşımını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Analog ve sayısal her türlü sistemle
görüntü ve imgeyi kovalayan herkese açık bir topluluktur.

1.       Tüm adaylar belirlenen üyelik bedeli üzerinden 3 aylık ücreti peşin olarak ödemelidir.  

2.       Onursal üyeler dışında tüm üyeler topluluğa aday üye olarak başlar.

3.       Aday üyelik süresi tüm üyeler için 3 aydır.

 

4.       Aday üyelik süresi sona eren üyeler en 15 – en fazla 25 fotoğraftan oluşan bir kabul portfolyosunu Kadraj Atölye Yönetimine sunmalıdır.

1.       Kadraj Atölye Fotoğraf Topluluğu yönetimi ve idari denetimi Kadraj Atölye tarafından yapılmaktadır.

2.       Uygun görülmesi halinde aday üyelik süresi kısaltılabilir ve yönetim tarafından kabul portfolyosu erken istenebilir.

3.       Katılım portfolyosu başarısız olan aday üyenin 3 defa daha değerlendirme portfolyosu sunma hakkı vardır. Bu süre aday üyelik tarihinden itibaren 4 ayı geçemez.

4.       Yürütülen projelerde projenin işleyişi konusunda proje ekibi sorumludur.

5.       Topluluk içerisinde çalışma ortamını bozucu hareketlerde bulunan ya da genel ahlak kuralları içerisinde hareket etmeyen kişileri topluluk ve topluluk içinde dahil oldukları her türlü etkinlikle ilişkileri kesilir.

6.       Yönetim tarafından belirlenen üyelik bedelini 2 ay süreyle ödemeyen üyenin üyeliği askıya alınır 4 ay sonunda üyelik iptal edilir.

7.       Kadraj Atölye Fotoğraf Topluluğu tarafından ya da Kadraj Atölye Fotoğraf Topluluğu adıyla yapılacak proje, sergi, sunum vb. etkinliklere sadece Kadraj Atölye Fotoğraf Topluluğu üyeleri katılabilir.

8.       Aday üyeler tüm etkinliklere sunumlara ve topluluk içi sergilere katılabilirler fakat topluluğu temsilen yapılacak ve topluluk dışında yapılacak etkinliklere aday üyelik süreci biten katılabilir.

9.       Kadraj Atölye yönetimi fotoğraf ve görsel kültür konusunda çalışmaları ile kendini kanıtlamış ve ilham veren kişileri şartlardan muaf tutarak topluluk üyesi olarak kulübe kabul edebilir.

 

10.   Kadraj Atölye gerekli görülmesi hallerinde maddelerde değişik ve ekleme yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikleri üyelere e-posta aracılığı ve toplantılarda tebliğ edilir.

  1. Topluluk üyeleri Kadraj Atölye ve paydaşlarının düzenlediği her türlü ücretsiz etkinliğe sınırsız katılım hakkı ve önceliğine sahip olur.
  2. Her ay düzenlenen topluluğa yönelik tematik ücretsiz eğitimlerden ve atölyelerden faydalanabilirler.
  3. Kadraj Atölyenin düzenlediği gezilere indirimli olarak katılabilirler.
  4. Topluluk üyelik kartlarını sunarak belirlenen anlaşmalı kafeler ve fotoğraf malzemesi satış yerlerinden indirimli faydalanabilirler.
  5. Topluluk dahilinde belirlenen ya da kişisel sunum ve sergi çalışmalarına katılabilirler ve bu konuda teknik destek alabilirler.